BƠM DỊCH NH3 HERMETIC

Bơm Hermetic - Germany
Bơm dịch lạnh Hermetic được sử dụng nhiều trong các nhà máy thủy sản,thực phẩm đông lạnh, nghành công nghiệp hóa gas...Với hiệu suất và chất lượng sản phẩm có độ bền cao,Hermetic luôn mang đến sự tin tưởng và an toàn trong quá trình sản xuất.
Các model bơm dịch Hermetic
Bơm Hermetic
Bơm Hermetic

1.Type:Type CN
Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
 • Single-stage
 • Normal-suction design
 • Dimensions and performance curves in accordance with
  EN 22858; ISO 2858
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Brochure:Download PDF
Hcn 0609 P11
Bơm Hermetic
Capacity:max. 1600 m³/h
Head:max. 220 m
Rotating speed:1450 to 3500 rpm
Operating temperature:–120 °C to +120 °C
Viscosity:max. 300 mm²/s
Pressure rating:PN 16 and PN 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Type:Type CNP acc. to API 685
Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
 • Single-stage
 • Normal-suction design
 • Single suction
 • Centerline-mounted
 • Process design
 • Completely designed according to the API 685
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Brochure:Download PDF
Cnp Api P11 Gray
Bơm Hermetic
Capacity:max. 1200 m³/h
Head:max. 240 m
Rotating speed:1450 to 3500 rpm
Operating temperature:–120 °C to +360 °C
Viscosity:max. 300 mm²/s
Pressure rating:PN 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Type:Type CNPF acc. to API 685
Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
 • Single-stage
 • Normal-suction design
 • Liquefied gas design
 • Single suction
 • Centerline-mounted
 • Process design
 • Completely designed according to the API 685
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Brochure:Download PDF
Cnpf Api P11 Gray
Bơm hermetic
Capacity:max. 1200 m³/h
Head:max. 240 m
Rotating speed:1450 to 3500 rpm
Operating temperature:–120 °C to +360 °C
Viscosity:max. 300 mm²/s
Pressure rating:PN 50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Type:Type CAM
Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
 • Multistage
 • Normal-suction design
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Brochure:Download PDF
Cam P11 Gray
Bơm Hermetic
Capacity:max. 350 m³/h
Head:max. 1100 m
Rotating speed:2900 to 3500 rpm
Operating temperature:–120 °C to +100 °C
Viscosity:max. 300 mm²/s
Pressure rating:PN 16 to PN 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.Type:Type CAM-Tandem
Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
 • Multistage
 • Normal-suction design
 • Tandem design
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Brochure:Download PDF
Cam Tandem P11 Gray
Bơm Hermetic
Capacity:max. 350 m³/h
Head:max. 1200 m
Rotating speed:2900 to 3500 rpm
Operating temperature:–120 °C to +100 °C
Viscosity:max. 300 mm²/s
Pressure rating:PN 16 to PN 100


BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,
KRHZ-150

BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,


BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,

BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,

BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,
CNPFV-80
BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,
CAMTV
BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,
CNF-125
BƠM DỊCH LẠNH NH3, BƠM DỊCH NH3, BƠM HERMETIC,


Thông tin liên hệ:
Mr.Bảo
Email: maybomnamhung@gmail.com
Điện thoại: +84 916 827 898