BƠM CẤP DỊCH LẠNH WITT SERIES GP

BƠM WITT MODEL GP41, GP42, GP51a, GP51, GP52
Giải pháp tối ưu cho bơm cấp dịch amoniac với dải lưu lượng từ 1m3/h đến 16m3/h và cột áp 70m
(GP51 Model KS/ERA)

Thông tin liên hệ:
Mr.Bảo
Điện thoại: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com